Διεθνές εργαστήριο στη Βόρεια Αυστρία. Κυκλική κατοικία από αχυρόμπαλες.

 

Μέρος: Βόρεια Αυστρία
Έναρξη: 3 Ιουλίου 2015
Λήξη: 13 Ιουλίου 2015
Εκπαιδευτές: Herbert Gruber (ASBN – Αυστριακό Δίκτυο Δόμησης με Αχυρόμπαλες), Marta Rakowska & Μανώλης Ξημέρης (Minoeco)
Mauricio Keller, Toni Auer.
Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά
Πρόγραμμα: Ξύλινη κατασκευή ΣΥΠ, Πλήρωση με αχυρόμπαλες, αυτοφερόμενη στέγη, αργιλικά και ασβεστιτικά επιχρίσματα.

 

Η φόρμα συμμετοχής για το εργαστήριο έχει κλείσει.

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ