Κατασκευές μας σε Ελλάδα & Εξωτερικό.

Ειδικευόμαστε στην πλήρωση με αχυρόμπαλες με την τεχνική ΣΥΠ - Στοιχεία Υπό Πίεση - επιτυγχάνοντας πυκνότητα από 100 έως 130 kg ανά κυβικό μέτρο. Οι αχυρόμπαλες προσφέρουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα και σε συνδυασμό με την θερμική μάζα των επιχρισμάτων, αποτελούν μια αξιόπιστη κατασκευαστική εφαρμογή, ιδανική για παθητικά σπίτια.

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ