Πέτρινη/τούβλινη κατοικία με επιχρίσματα ασβέστη, άργιλου και τάντελακτ. Μάνη, Ελλάδα Κατασκευή κατοικίας από αχυρόμπαλες 90 m2. Αυστρία Κατασκευή Χόμπιτ κατοικίας από αχυρόμπαλες 220 m2. Σουηδία Κατασκευή Χόμπιτ κατοικίας από αχυρόμπαλες. Αυστριακές Άλπεις Κατασκευή από αχυρόμπαλες, επέκταση υπάρχουσας κατοικίας από τσατμά. Γερμανία 23 lime plaster Minoeco

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ