Πέτρινη/Τούβλινη κατοικία με επιχρίσματα ασβέστη, άργιλου και τάντελακτ - Μάνη

Πολιτικός Μηχανικός: Τάσος Μπίζος
Επιβλέπων έργου: Γεώργιος Περδικέας
Κτίστης:
Nikos Roci
Επίχρισμα ασβέστη, άργιλου & τάντελακτ: Marta Rakowska & Μάνος Ξημέρης /Minoeco
Τζακόφουρνος θερμικής μάζας: Robert Blaszczyk

Μεταξύ βουνού και θάλασσας, περιτριγυρισμένα από χιλιάδες ελαιόδεντρα, είχαμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε όλη την γκάμα των επιχρισμάτων μας σε μια πέτρινη κατοικία. Τόνοι κόκκινου χώματος από το οικόπεδο κοσκινίστηκαν και εφαρμόστηκαν με το χέρι για να καλύψουν την συνολική εσωτερική επιφάνεια 400 m2. Έγινε εφαρμογή 4 στρώσεων αργιλικού επιχρίσματος πάνω από σύστημα επιτοίχιας θέρμανσης.

Το μπάνιο καλύφθηκε από χωμάτινο σοβά και tadelakt.

Στις εξωτερικές επιφάνειες εφαρμόσαμε παραδοσιακό ασβεστοκονίαμα Κουρασάνι.

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ