Ανοίξαμε τον δρόμο.

Ειδικευόμαστε στην πλήρωση από ελαφρύ πηλό με άχυρο. Το 2011 ξεκίνησαμε την πειραματική κατασκευή της πρώτης κατοικίας με την τεχνική αυτή στην Ελλάδα, η οποία αδειοδοτήθηκε έπειτα από μεγάλο προσωπικό αγώνα των επενδυτών & ιδιοκατασκευαστών Βασιλική Διάδου & Γιώργο Ριτσάκη. Ενα πρωτοπόρο έργο που έμελλε να αποτελέσει σταθμό στην εγχώρια & σύγχρονη ιστορία της φυσικής δόμησης. Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές κατοικίες βασιζόμενες στα πρότυπα και δεδομένα της κατασκευής στην Κρήτη, όσον αφορά την αδειοδότηση και τις τεχνικές λεπτομέρειες.

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ