«Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με ένα μικρό βήμα».
- Λάο Τσε

Κατασκευάζουμε διάφορα χρηστικά αντικείμενα με τάντελακτ, παραμένοντας αναλλοίωτα στη ροή του χρόνου.

ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ